Strona internetowa www.infoserwis.torun.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
Wtorek, 21 Listopad 2017 Imieniny: Janusz, Konrad, Albert, Maria, Regina
  • kawa, palarnia kawy toruń, ekspresy do kawy toruń
  • D&M Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
    ul. Ceramiczna 6 E
    87-100 Toruń

    Oferta:

    Biuro Rachunkowe D&M kieruje swoją ofertę zarówno do firm już istniejących na rynku jak i dopiero tworzących się podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy główne gałęzie naszej oferty:

    • ZAKŁADANIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    Nasza paleta usług rozpoczyna się od czynności niezbędnych podczas otwierania nowej działalności gospodarczej:

    • reprezentacja przed urzędami
    • formalności związane z założeniem nowej firmy 
    • ukierunkowanie pod kątem wyboru formy działalności i opodatkowania ;

     

    • KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR) / RYCZAŁT

    Kolejną gałęzią naszej działalności jest pełna obsługa podmiotów rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtowo:

    • reprezentacja przed urzędami ;
    • ewidencja przychodów i kosztów ;
    • ewidencja VAT ;
    • ewidencja środków trwałych i wyposażenia ;
    • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS ;
    • analizy i doradztwo podatkowe ;
    • archiwizacja dokumentów.

     

    • KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

    Klientom zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych, zapewniamy m.in.

    • opracowanie zasad polityki rachunkowości ;
    • przygotowanie zakładowego planu kont dla potrzeb klienta ;
    • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych ;
    • sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT ;
    • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ;
    • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT ;
    • sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji podatkowych ;
    • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych ;
    • sporządzanie sprawozdań finansowych GUS ;
    • sporządzanie planów amortyzacji ;
    • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ;
    • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie wpisów do księgi ;
    • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym ;
    • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale ;
    • reprezentacja przed urzędami ;
    • archiwizacja dokumentów.

     

    • OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

    Swoim klientom i ich pracownikom zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową, wykonujemy m.in.

    • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieło ;
    • przygotowujemy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych ;
    • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS PŁATNIK) ;
    • ukierunkowanie pod kątem wyboru formy działalności i opodatkowania ;
    • karty urlopowe pracowników
    • ewidencje świadczeń socjalnych
    • zeznania roczne pracowników
    • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
    • prowadzimy nadzór nad niezbędną dokumentacją pracowniczą.


     

    Właścicielka Biura Rachunkowego jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

    Jej doświadczenie zawodowe, zdobyte w ciągu dwudziestu lat pracy w „księgowości”, podparte posiadanym wykształceniem w dziedzinie ekonomii, rachunkowości i prawa podatkowego, stanowią solidną i pewną gwarancję rzetelności, profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

    Posiadamy, niezbędną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, licencję Ministra Finansów – Certyfikat Księgowy Nr 20420/2007 – wydany na podstawie art. 76b ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

    42_polak

    Branże

    stat4u