Strona internetowa www.infoserwis.torun.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021 Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery
 • panele fotowoltaiczne toruń, solary, fotowoltaika
 • D&M Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe
  ul. Ceramiczna 6 E
  87-100 Toruń

  Oferta:

  Biuro Rachunkowe D&M kieruje swoją ofertę zarówno do firm już istniejących na rynku jak i dopiero tworzących się podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy główne gałęzie naszej oferty:

  • ZAKŁADANIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Nasza paleta usług rozpoczyna się od czynności niezbędnych podczas otwierania nowej działalności gospodarczej:

  • reprezentacja przed urzędami
  • formalności związane z założeniem nowej firmy 
  • ukierunkowanie pod kątem wyboru formy działalności i opodatkowania ;

   

  • KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR) / RYCZAŁT

  Kolejną gałęzią naszej działalności jest pełna obsługa podmiotów rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtowo:

  • reprezentacja przed urzędami ;
  • ewidencja przychodów i kosztów ;
  • ewidencja VAT ;
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia ;
  • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS ;
  • analizy i doradztwo podatkowe ;
  • archiwizacja dokumentów.

   

  • KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

  Klientom zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych, zapewniamy m.in.

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości ;
  • przygotowanie zakładowego planu kont dla potrzeb klienta ;
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych ;
  • sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT ;
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ;
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT ;
  • sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji podatkowych ;
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych ;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych GUS ;
  • sporządzanie planów amortyzacji ;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ;
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie wpisów do księgi ;
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym ;
  • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale ;
  • reprezentacja przed urzędami ;
  • archiwizacja dokumentów.

   

  • OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

  Swoim klientom i ich pracownikom zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową, wykonujemy m.in.

  • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieło ;
  • przygotowujemy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych ;
  • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS PŁATNIK) ;
  • ukierunkowanie pod kątem wyboru formy działalności i opodatkowania ;
  • karty urlopowe pracowników
  • ewidencje świadczeń socjalnych
  • zeznania roczne pracowników
  • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
  • prowadzimy nadzór nad niezbędną dokumentacją pracowniczą.


   

  Właścicielka Biura Rachunkowego jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

  Jej doświadczenie zawodowe, zdobyte w ciągu dwudziestu lat pracy w „księgowości”, podparte posiadanym wykształceniem w dziedzinie ekonomii, rachunkowości i prawa podatkowego, stanowią solidną i pewną gwarancję rzetelności, profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

  Posiadamy, niezbędną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, licencję Ministra Finansów – Certyfikat Księgowy Nr 20420/2007 – wydany na podstawie art. 76b ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

  42_polak

  Branże

  stat4u