Strona internetowa www.infoserwis.torun.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
Czwartek, 4 Czerwiec 2020 Imieniny: Franciszek, Karol, Kwiryna, Helga
 • panele fotowoltaiczne toruń, solary, fotowoltaika
 • POLICEALNE STUDIUM ADMINISTRACJI i PRZEMYSŁU MODY
  ul. Jęczmienna 10
  87-100 Toruń

  Oferta:

  Szkoła 2-letnia na podbudowie liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły średniej (matura nie jest konieczna).
  Kształci w zawodzie: technik administracji 334306, wyodrębniona kwalifikacja:
  K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji[A.68]
   
  Przedmioty w dwuletnim okresie nauczania: działalność gospodarcza, język obcy zawodowy, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa administracyjnego, podstawy prawa pracy, finanse publiczne, pracownia techniki pracy biurowej, pracownia administracyjna.
   
  Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:
   
      przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
      obsługa urządzeń biurowych z wykorzystaniem programów komputerowych;
      wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
      sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
      przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych;
      prowadzenie postępowania administracyjnego;
      stosowania określonych przepisów w konkretnych sytuacjach administracyjnych;
      redagowanie i sporządzanie regulaminów, instrukcji, notatek służbowych;
      posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej.
   
  Możesz podjąć pracę m.in.: w:
   
      administracji samorządowej
      w jednostkach samorządu terytorialnego
      urzędach powiatowych i gminnych, w urzędach marszałkowskich
      urzędach państwowych.
   
  Korzyści wynikające z ukończenia szkoły:
   
      uprawnienia do potwierdzenia nabytej kwalifikacji w systemie egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
      pozwala uzyskać DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji;
      posługiwanie się słownictwem branżowym w języku polskim i języku obcym.
   
  Wymagane dokumenty:
   
      świadectwo ukończenia szkoły średniej;
      dwie fotografie;
      podanie i kwestionariusz (pobrane w sekretariacie);
      zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy.
   
  WAŻNE INFORMACJE:
   
      * posiadamy pracownie specjalistyczne (pracownia techniki pracy  biurowej, pracownie informatyczne)
      * wykładowcy posiadają dużą wiedzę merytoryczną
      * szkoła BEZPŁATNA ( w tym: egzaminy semestralne, poprawkowe oraz egzamin zewnętrzny)
   
   
  Słuchacze naszej szkoły dodatkowo otrzymują:
   
      legitymację szkolną ( bez dodatkowych kosztów)
      prawo do zniżki MZK i PKP, teatr, kino
      zachowują prawo do świadczeń rentowych i alimentacyjnych

  Branże

  stat4u